İslam, hayat dinidir!

İSLAM HAYAT DİNİDİR

Evet, İslam hayat dini diyoruz.

Bu ne demektir?

İslamın hayatın her alanında, her konuda, her coğrafyada, her kavme söyleyecek sözü var demektir.

Öyle midir?

Öyledir…

İslam denilince ne anlaşılır?

Kur’an ve sünnet!

Kur’an ve sünnetin hayatın her alanında sözü var mıdır?

Vardır…

Görenler bunu Kur’an ve sünnette doğrudan görmüşler…

Görmeyenlere müctehit imamlarımız göstermişler…

Fakat gün gelmiş Kur’an ne diyor, sünnet ne diyor, müctehit imamlar ne diyor okumamışız, okuduğumuzu anlamamışız, okuduğumuzun üzerinde düşünmemişiz ve İslamı hayattan koparmışız, camiye hapsetmişiz.

Örnek mi istersiniz?

O Güzel Nebi (sav) “yoldan eza veren bir şeyi kaldırmayı imanın bir şubesi” sayarken; yola tükürmeyi, yediğimiz çekirdeğin kabuğunu, içtiğimiz sigaranın izmaritini yola atmayı ‘eza veren şey’ olarak görmemişiz.

Arabalardan ve dükkanlardan sokağa taşan müziğin verdiği ezayı ise hiç dikkate almamışız.
Bizi gönlümüzden koparan, bizi düşünmekten alıkoyan, bizi kendimizi dinlemekten uzak tutan her şeyin ‘eza veren şey’ olduğunu hiç bilmemişiz.

Evet, İslam camide kalınca estetiği, nezaketi, nezafeti de kaybetmişiz.

Bizi gören bizde bir güzellik göremez olmuş ve örnekliğimizi kaybetmişiz.

Artık yeter diyoruz…

Artık yetmeli diyoruz…

Ayağa kalkmalıyız diyoruz…

Ayağa kalkmalı ve İslamın güzelliğini insanlığa göstermeliyiz, diyoruz…

Bunun adına ‘Cihan Devleti Yürüyüşü’ diyoruz….
Ve her sevdalıyı bu yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz…